15 January 2009

KERAJAAN SORGA SUDAH DEKATKarena saya tahu Tuhanlah yang berkuasa keatas saya sebagai manusia terhadap makhluk yang lainnya. Saudara,.. peliharalah hubungan kita terhadap yang lain dengan penuh kasih sayang kerana itulah yang Tuhan tuntut dari kita sebagai umat manusia. Tuntutlah ilmu dengan bijaksana agar Tuhan senang bekerja dalam kehidupan kita...Tuhan MemberkatiMu

Haleluya! Saya percaya firman ini dapat membantu saudara/i :
- Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan!

Sekali lagi kukatakan: Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat! Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4:4-6

Perbezaan yang perlu:
a)Bersukacitalah senantiasa
b)Berbuat baik kepada semua orang
c)Serahkan segala perkara kepada Tuhan
Kiranya Tuhan membantu saudara/i untuk lebih mengerti rahsia firmannya itu. I KORINTUS 7:12-16

II Korintus 6:14
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah.?

Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Yohanes 12:36

Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5:8

karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. 1 Tesalonika 5:5

2 Korintus 6:14-15:
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?

0 comments:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com